Shorinji Kempon tekniikat


Koska Shorinji Kempo on itsepuolustuslaji, se ei ole keskittynyt vain yhteen taistelussa vaadittavaan osa-alueeseen, vaan sisältää sekä pehmeitä juho että kovia goho tekniikoita. Lisäksi harjoitteluun kuuluu myös akupainantapisteitä hyödyntävä hieronta- ja elvytysmuoto seiho.

 

Kihon - perustekniikat

Shorinji Kempon oppimiseksi on välttämätöntä harjoitella tekniikoiden yksittäisiin osiin keskittyen. Kihon eli perustekniikkaharjoittelu kattaa mm. liikkumisen umpoho, kaatumistapojen ukemi, lyönti-, potku- ja torjuntatekniikoiden harjoittelemisen. Kihon-harjoittelu luo perustan edistyneemmälle harjoittelulle.

 

Goho - kovat tekniikat

Koviin tekniikoihin goho kuuluvat lyönnit, potkut ja torjunnat. Goho-osuus sisältää erityisesti opit siitä, kuinka tällaisia hyökkäyksiä vastaan 
voidaan puolustautua. Shorinji Kempon puolustautumistekniikat koostuvat yleensä väistöstä ja/tai torjunnasta sekä välittömästä vastahyökkäyksestä päällekarkaajan jatkohyökkäyksen estämiseksi.

 

Juho - pehmeät tekniikat

Pehmeitä tekniikoita juho puolestaan käytetään tilanteissa, jossa hyökkääjä ottaa kiinni joko puolustautujasta tai hänen vaatetuksestaan. Näihin tekniikoihin lukeutuvat mm. irrottautumiset, heitot, väännöt ja sidonnat.

 

Seiho - akupainantahoito

Shiatsua muistuttava, akupunktiopisteitä hyväksikäyttävä hierontamuoto, jolla saadaan palautettua kehoa harjoituksen tuomista rasituksista.

 

Hokei

Kuten moniin muihinkin japanilaisiin lajeihin, Shorinji Kempoon kuluu erilaisten liikesarjojen harjoittelu. Näitä liikesarjoja harjoitellaan sekä yksin että parin kanssa tehtynä.

 

Embu

Parin tai useamman henkilön harjoittelema kahden minuutin pituinen tekniikkasarjojen yhdistelmä. Pyrkimyksenä on yhdistää hyvä liikkuminen, puhdas suoritustapa, useiden tekniikoiden yhdistely, keskittyminen ja asenne näyttäväksi kokonaisuudeksi. Embun tavoitteena on luoda esitys, joka tuo esiin Shorinji Kempon tekniikoiden "kauneuden" ja tekijöiden saumattoman yhteistyön.

 

Randori
Randorin avulla harjoitellaan tekniikoiden ja periaatteiden soveltamista normaalia pariharjoittelua vapaammassa muodossa. Harjoitus muistuttaa ottelua, mutta sen tavoitteena ei ole toisen voittaminen tai pisteiden kerääminen. Randoria harjoitellaan sekä goho- että juho-tekniikoita käyttäen joko yhtä tai useampaa vastustajaa vastaan. Randoria kuten muutakin harjoittelua tehdään sekä suojien kanssa ja ilman. Randorissa käytettävät tekniikat ja kontaktin määrä rajoittuvat harjoitusten vetäjän määrämiin. 

Shorinji Kempoon ei kuulu keskinäisestä paremmuudesta kilpaileminen eikä näin ollen myöskään ottelut kilpailumielessä.